#Sáo trúc anh đã quen với cô đơn

Cảm âm Anh đã quen với cô đơn

Cảm âm Anh đã quen với cô đơn

Cảm âm sáo trúc – Anh đã quen với cô đơn Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà, ở một nơi chỉ có đôi taLa Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê Đô Rê, Fa Rê Fa La LaNơi đã có anh và em xây từng câu chuyệnLa Sol La […]

Xem cảm âm →