Cảm âm sáo trúc Anh đã quen với cô đơn
Cảm âm sáo trúc Anh đã quen với cô đơn

Cảm âm sáo trúc – Anh đã quen với cô đơn

Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà, ở một nơi chỉ có đôi ta
La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê Đô Rê, Fa Rê Fa La La
Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện
La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê
Cùng sẻ chia về những ước mơ
Đô Rê Fa Rê Fa Sol Fa

Trên trời cao, muôn vì sao, soi từng con đường hòa làn mây cùng gió đến đây
La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê Đô Rê Fa Rê Fa La La
Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu
La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê
Chẳng thể quên được những vấn vương
Đô Rê Fa Rê Fa Sol Fa

Có thể anh mơ chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc
Đô2-Rê2 Đô2 La La-Sol Đô Đô Rê2 Đô2 La La Sol Đô2
Nắng phai trên mi ai giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này
Đô2-Rê2 Đô2 La La Sol Đô Rê Fa Sol La Đô2 La Sol Fa

Có lẽ em đã quên rồi từng chiếc ôm trong tiết sang trời trở đông
Đô2-Rê2 Đô2 La La-Sol Đô Đô Rê2 Đô2 La La Sol Đô2
Những ngón tay ta đan chặt
Đô2-Rê2 Đô2 La La Sol
Nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì
Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2

[ĐK]:
Babe, Everynight Alone
Đô2 Rê2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2
Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em babe
Đô2 Đô2 Rê2 Đô3 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô3 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2
Babe, Everynight Alone
Đô2 Rê2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2
Lại gọi tên những nỗi nhớ đong đầy
Đô2 Đô2 Rê2 Si2 Đô3 La2 Sol2 Fa2

Bao đam mê cũng đã chóng phai
La La La La La Sol
Yêu em không biết đúng sai
La La La La La Sol
Chỉ bằng cảm xúc bằng lý trí bằng tất cả những gì anh có
La La Si Đô2 Fa Sol La Đô Rê Sol La Fa Sol La
Hay em cho khi hai con tim lệch nhịp
Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Fa Fa
Anh có cố gắng thế nào, em cũng không hiểu được em
Sol La Si La Sol Fa Sol La Sol Đô Rê Sol
Như là bản thân chính em.
Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Loading comments....