#gánh mẹ cảm âm C5

Cảm Âm Gánh Mẹ | Quách Beem | Sáo trúc C5

Cảm Âm Gánh Mẹ | Quách Beem | Sáo trúc C5

Lời 1: Cảm Âm Gánh Mẹ Cho con gánh mẹ một lần MI MI MI la mi la Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con sol sol sol RE sol sol RE DO Cho con gánh mẹ đầu non MI MI / MI la RE MI Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời sol […]

Xem cảm âm →