Lời 1: Cảm Âm Gánh Mẹ

Cho con gánh mẹ một lần

MI MI MI la mi la

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con

sol sol sol RE sol sol RE DO

Cho con gánh mẹ đầu non

MI MI / MI la RE MI

Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời

sol sol sol RE RE DO si la

Ngày xưa mẹ gánh à ơi

la MI RE SOL RE MI

Con xin gánh lại những lời mẹ ru

RE RE MI si sol sol sol DO

Đường đời sương gió mịt mù

la la RE MI si si

Vì con hạnh phúc chẳng từ gian lao

sol si DO RE sol sol la la

Để con gánh mẹ đừng can

la MI SOL RE RE MI

Sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai

DO RE DO MI / sol sol SOL MI

Cho con gánh cả tháng dài

RE RE  RE si la sol

Gánh qua năm ròng những ngày đắng cay

DO si la sol sol mi DO la


Điệp Khúc: Cảm Âm Gánh Mẹ


Cho con gánh cả đôi vai

LA LA SI SOL LA LA

Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy

SOL RE RE RE / LA SOL LA MI

Mẹ già lá sắp xa cây

la la MI MI RE RE

Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao

sol la si sol mi mi DO la

Mẹ ơi sóng biển dạt dào

MI LA LA SI SOL MIRE

Con sao gánh hết công lao một đời

SOL SOL SOL LA / SOL SOL RE MI

Bông hồng cài áo đúng nơi

DO la mi MI MI RE

Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la

si sol si RE la sol la la

Cho con gánh lại mẹ già

si si si mi re mi

Để sau người gánh chính là con.

mi sol si RE sol sol la la

Loading comments....