#cảm âm vùng lá me bay

Cảm âm Vùng lá me bay – Sáo trúc La trầm

Cảm âm Vùng lá me bay – Sáo trúc La trầm

Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mìnhRe do2 la la la do2 mi mi la do2 reNgày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mâyLa fa2 re2 re2 do2 re2 fa sib re2 laĐôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầyLa re2 la sol sol do2 sol faĐẹp tựa như lá […]

Xem cảm âm →