Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình
Re do2 la la la do2 mi mi la do2 re
Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây
La fa2 re2 re2 do2 re2 fa sib re2 la
Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy
La re2 la sol sol do2 sol fa
Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vay.
La la mi2 sol2 mi2 mi2, mi2 re2 do2 mi2 sol2 mi2 re2

Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này
Re do2 la la la do2 mi mi la do2 re
Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say
La fa2 re2 re2 do2 re2 fa sib re2 la
Tơ nắng đơm bông, trên má em hồng
La re2 la sol sol do2 sol fa

Đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ.
La la mi2 sol2 mi2 mi2, mi2 re2 do2 mi2 sol2 mi2 re2
Ta xa nhau Lúc hè về rơi xác phượng buồn
Do2 do2 do2 Re2 fa fa la do2 re re
Nẻo thành đô khói ngập trời
La do2 mi, mi la do2 re re

Vùng luyến thương ơi.
Re do2 la sol la
Mùa thu dâng cao
La mi2 mi2 mi2
Biết là người yêu đang mong
Sol2 sol mi re2 re2 re2
Xin hiểu giùm
Mi2 sol2 do2
Lửa còn đốt cháy quê hương.
Mi2 la mi2 sol2 fa2 fa2

Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào
Re do2 la la la do2 mi mi la do2 re
Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai
La fa2 re2 re2 do2 re2 fa sib re2 la
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
La re2 la sol sol do2 sol fa
Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi.
La2 la2 mi2 sol2 mi2 mi2, mi2 re2 do2 mi2 sol2 re2

Video thổi sáo bài Vùng lá me bay

Loading comments....