#cảm âm sứ thanh hoa

Cảm âm Sứ Thanh Hoa

Cảm âm Sứ Thanh Hoa

Dạo rế đô la son lá son fa rề.son lá son fa đồ. son lá son fa rề fa` son rề la.fa son la đố đố la son fa son fa rề fa son la đố… Bắt đầu rế đô là đô,đô là đô,đô là đô,la sòlrế đô là đô,đô là đô,là mí rê đồ […]

Xem cảm âm →