Dạo

rế đô la son lá son fa rề.
son lá son fa đồ. son lá son fa rề fa` son rề la.
fa son la đố đố la son fa son fa rề fa son la đố…

Bắt đầu

rế đô là đô,đô là đô,đô là đô,la sòl
rế đô là đô,đô là đô,là mí rê đồ đồ
sol lá mí,mí mí rế mí,mí rế mí sól mi
mí mí mí rê,rê rê rê rê,đồ rê

rế đô là đô,đô là đô,đô là đô,la sòl
sòl la mí,sól sól mi,sól sól mi rê đồ đồ
rế đô rê mí rê rê đồ rê,đô là rế đô đô là đô,đô đô

ĐK

sól sól mi rê mí là,rê mi sol mi rê
sól sól mi rê mi sol,rê mi sol mi đô
đồ rê mí sol lá sol mí sol mí mí rê rê
đồ rê đồ rê,đồ rê mí sól mi

sól sól mi rê mí là,rê mi sol mi rê
sól sól mi rê mi sol,rê mi sol mi đô
đồ rê mí sol lá sol mí sol mí mí rê rê
sól mí rê rê đồ đồ.

Video sáo trúc Sứ Thanh Hoa

https://youtu.be/NXOqXGgrEsQ
Video sáo trúc Sứ Thanh Hoa

Nếu có ý kiến đóng góp các bạn để lại bình luận hoặc nhắn tin góp ý nhé

Chúc các bạn tập thổi sáo thành công!

Loading comments....