#Bao giờ lấy chồng sáo trúc

Cảm âm sáo trúc Bao giờ lấy chồng

Cảm âm sáo trúc Bao giờ lấy chồng

Cảm âm sáo trúc Bao giờ lấy chồng Năm mới lại đến em vẫn lẻ bóng một mình Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2 Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2 Mẹ cha chờ em về quê ăn […]

Xem cảm âm →