Cảm âm sáo trúc Bao giờ lấy chồng
Cảm âm sáo trúc Bao giờ lấy chồng

Cảm âm sáo trúc Bao giờ lấy chồng

Năm mới lại đến em vẫn lẻ bóng một mình
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Túi xách, hành lý, miệng em thì vẫn tươi xinh
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2

Đường quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Vẫn thấy chợ phiên người ta chen chúc đầy đường
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Về đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Đô2
Mẹ em ra đón hỏi ngay: “Chị lấy chồng chưaaaaaaaaa?”
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Sol2 Rê2 Fa2

[ĐK]:
Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng
Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2
Em nào đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha
Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Mọi năm tết đến em mới về quê nhà, nấu bánh tặng ông bà
Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa2
giao thừa quây quần bên cạnh nhà ta
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2

Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng, đừng ai hỏi em chưa lấy chồng
Đô2 La2 La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2, Đô2 La2 La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2
Mùa xuân này em chưa lấy chồng, em vẫn chưa muốn lấy chồng
Đô2 La2 La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2, La2 Sol2 La2 Đô3 Fa2
Đầu năm cùng cha mẹ đi mừng Tết ông bà, cô chú ai nấy đều hỏi
Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2 Fa2 Rê2-Đô2, Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2
“Con ế rồi à? Bạn trai đã có chớ sao chả dắt về nhà?
Đô2 Fa2 Rê2-Đô2, Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2 Fa2 Rê2-Đô2
”Trời ơi, một câu mà ai cũng hỏi vậy ta?
Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2-Rê2 Đô2 Sol2 Rê2-Fa2
Đã lấy chồng chưa? Đã lấy chồng chưa?
Đô2 Sol2 Rê2 Fa, Đô2 Sol2 Rê2 Fa
Đã lấy chồng chưa? Đã lấy chồng chưa?
Đô2 Sol2 Rê2 Fa,Đô2 Sol2 Rê2 Fa

Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng
Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa
Em nào đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2
Mọi năm tết đến em mới về quê nhà, nấu bánh tặng ông bà
Đô2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa, La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Fa
Giao thừa quây quần bên cạnh nhà ta
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2

Loading comments....