#Xa kỷ niệm sáo trúc

Cảm âm sáo trúc Xa kỷ niệm

Cảm âm sáo trúc Xa kỷ niệm

  Cảm âm sáo trúc Xa kỷ niệm Bàn tay ấy giờ nồng nàn trong đôi tay người khác Đô2 Rê2 Mi2 La La La Đô2 Đô2 Đô2 La Mi2 Hình như gió lạnh vừa thổi qua tay anh Đô2 Rê2 Mi2 La La La Đô2 Đô2 Đô2 Lặng lẻ ngắm ngọn đèn đường bay […]

Xem cảm âm →