#Từng yêu cảm âm

Cảm âm Từng yêu – Phan Duy Anh – Kèm beat

Cảm âm Từng yêu – Phan Duy Anh – Kèm beat

Cảm âm Từng yêu – Phan Duy Anh Có kí ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu Mi Re Mi la, la si la si si, sol mi Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau Re Sol Mi la, la si la sol mi la la Có đôi mắt nào […]

Xem cảm âm →