#Thổi sáo cánh hồng phai

Cảm âm Cánh Hồng Phai

Cảm âm Cánh Hồng Phai

Cảm âm Cánh Hồng Phai Nàng như một đóa hồng phaiMi La Si Do2 Mi FaHương sắc héo honLa Do2 Do2 SiTheo những ngày dàiDo2 Re2 Re Mi Cuộc tình đi qua trong emFa Fa Son Son La LaMang bao tiếc nuốiSon Son La LaTrái tim vỡ tan.Do2 Si Do2 Si Nhặt lại từng cánh […]

Xem cảm âm →