#shape of you cam am

Cảm Âm Shape Of You – Ed Sheeran

Cảm Âm Shape Of You – Ed Sheeran

“Shape of You” là bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran. Bài hát được phát hành dưới dạng nhạc kĩ thuật số vào ngày 6 tháng 1 năm 2017 và là một trong hai đĩa đơn chính của album phòng thu thứ ba của Sheeran, Cảm âm Shape of You – Ed Sheeran The […]

Xem cảm âm →