#sáo trúc sóng gió

Cảm Âm Sóng Gió | Jack x K-ICM

Cảm Âm Sóng Gió | Jack x K-ICM

Hướng dẫn Cảm âm sóng gió chuẩn nhất sáo trúc A4 [Verse 1: K-ICM] Hồng trần trên đôi cánh tay sol sol Re Re Fa RE Họa đời em trong phút giây fa fa Do Do Re Do Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ fa sol Do Re fa sol Do Đến khi em […]

Xem cảm âm →