#Sáo trúc nơi này có anh

Cảm âm Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP

Cảm âm Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP

Cảm âm Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương L S L D2 R2 M2 M2 R2 D2 Si Si D2 D2 Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương L S L D2 R2 M2 […]

Xem cảm âm →
Cảm âm sáo trúc Nơi này có anh

Cảm âm sáo trúc Nơi này có anh

Cảm âm sáo trúc Nơi này có anh Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương La Sol La Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Đô2 Đô2 Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương La Sol La Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 […]

Xem cảm âm →