#sao truc hong nhan

Cảm âm Hồng Nhan – Jack

Cảm âm Hồng Nhan – Jack

Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nàoDo2 Rê2 Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Rê2 Rê2Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chàoDo2 Rê2 Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Rê2 Rê2Mà nhìn người đi vội…Mình làm gì nên tộiDo2 Rê2 Rê2 Fa2 Rê2Do2 Rê2 Rê2 Fa2 Rê2Tại sao […]

Xem cảm âm →