#Lạc mất nhau có phải muôn đời cảm âm

Cảm âm sáo trúc Lạc mất nhau có phải muôn đời

Cảm âm sáo trúc Lạc mất nhau có phải muôn đời

Cảm âm sáo trúc Lạc mất nhau có phải muôn đời Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol, Mi Fa Sol Rê2 Rê2 Đô2 Sol Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 La Sol2 Sol2 Fa2 […]

Xem cảm âm →