#Đừng bắt anh mạnh mẽ cảm âm

Cảm âm sáo trúc Đừng bắt anh mạnh mẽ

Cảm âm sáo trúc Đừng bắt anh mạnh mẽ

Cảm âm sáo trúc Đừng bắt anh mạnh mẽ Nhiều lần anh thấy nỗi buồn sau nụ cười của em Rê Fa Sol La, Sol Fa Sol Fa Mi Đô Rê Nhìn em bật khóc. anh chỉ lặng im biết nói sao đây Rê Fa Sol La, Sol Fa Sol Sol Đô2 Sib La Anh […]

Xem cảm âm →