#Điều anh biết sáo trúc

Cảm âm Điều anh biết – Chi Dân (Có hướng video hướng dẫn)

Cảm âm Điều anh biết – Chi Dân (Có hướng video hướng dẫn)

Cảm âm Điều Anh Biết của nhạc sĩ Ân Nhi được ca sĩ Chi Dân thể hiện trên nền nhạc beat với tông Am (La thứ) vậy nên các bạn sử dụng beat gốc Điều Anh Biết có thể sử dụng sáo trúc tông đô (Sáo trúc C5) để thổi cover hoặc thu âm cho […]

Xem cảm âm →