#Cảm âm ác ma

Cảm âm Ác ma đến từ thiên đường – Tone Fa

Cảm âm Ác ma đến từ thiên đường – Tone Fa

Re re re fa re fa Do2 fa fa Sol la la la Sib la sib la sol sol Fa re re re Fa re fa do2 fa fa Sol la la la fa mi Sol la La la la fa2 Sib sib sib fa2 Do2 do2 do2 Sib la sib la sol sol Fa […]

Xem cảm âm →