image
image
image
image
image

Sáo Trúc Đinh Linh Sáo Nứa Bắc

₫300,000
(1)
3 đã bán

Màu sắc
Nâu
Số lượng:
99998 sản phẩm có sẵn

*** Tiêu Sáo Ryo ***
*** Võ Hiếu Trung ***
*** Zalo Facebook ***
*** 01665090226 ***
*** Tiêu (Việt - Trung Quốc)
*** Sáo:
- Việt:
+ Sáo dọc
+ Sáo ngang ( trúc - nứa ):
~ Mộc
~ Phun sơn
~ Decal
~ Bọc inox
- Sáo Tàu Dizi Trung Quốc:
+ Không khớp
+ Khớp đồng
+ Khớp inox (đơn - kép)
*** Guitar:
- Acoustic
- Classic
*** Cajon
*** Pen Tapping
.
https://www.facebook.com/psvohieutrung


Loading comments....