Ca khúc Cùng Anh đang là một ca khúc hót hiện nay. Có rất nhiều anh em trong cộng đồng sáo trúc muốn thể hiện ca khúc độc đáo này tới mọi người. Vi vậy, nay chúng tôi gửi tới các bạn cam am cung anh bản mới nhất. 

Cùng Anh – Phiên Bản Sáo Trúc

F S L L L S L
F S L L L D2 L
L SIB SIB SIB L S
L SIB SIB SIB L S F M F D2 R2
M2 M2 D2
R2 D2 F
R R2 D2
F M F D2 R2
R2 M2 R2 D2
R2 D2 F
R R2 D2

R2 M2 F2 R2 R2 D2 R2 R2 R2 F2 M2 D2 D2 L D2
L S F F R F F F S L S L SIB D2
F2 R2 R2 D2 R2 R2 R2 F2 M2 D2 D2 L D2.

Beat Nhạc Cảm Âm Cùng Anh

Chúc các bạn chơi sáo thành công!

Loading comments....