Video thổi sáo bài Tình Anh của Mão Mèo

Cảm âm Tình Anh

Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn
mi la la mi la do2 re2 mi2
Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa
mi2 fa2 re2 la re2 fa2 mi2 mi2
Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả
la mi2 re2 ,do2 son son la mi
Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về
son re mi ,si re2 re2 do2 la

Ngày em đi để mình anh đứng đó
mi la la mi la do2 re2 mi2
Em có hay lòng anh mãi thương em
mi2 fa2 re2 la re2 fa2 mi2 mi2
Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ
la mi2 re2 ,do2 son son la mi
Rơi vì người đi mãi không về .
son re mi ,si re2 do2 la

ĐK

Có phải em là con thuyền nhỏ kia
son2 mi2 son2 mi2 son2 re2 mi2 la2
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
re2 mi2 son2 ,mi2 son2 do2 la2 mi2
Có phải em vội quên đi tất cả
re2 do2 re2 ,son la la do2 mi2.
Ngày sông thuyền thủy chung 1 bến đò
son la mi si re2 si do la

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
son2 la2 son2 mi2 son2 son2 mi2 la2
Có biết bao con thuyền phải lênh đênh
la2 do3 son2 do2 la la mi mi
Về bên anh không ồn ào sóng cả
la re2 re2 do2 son son la mi
Chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh..
son son son la re re mi la

Loading comments....