Cảm âm Thích Thì Đến - Lê Bảo Bình
Cảm âm Thích Thì Đến – Lê Bảo Bình

Cảm âm sáo trúc Thích thì đến – Lê Bảo Bình

Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
La mi2 la la la la la sol la la do2 re2
Ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này
Re2 si si do2 re2 mi2 re2 mi2 si si sol-la mi
Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý
Si do2 sol sol la la do2 do2 si si do2 re2

Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi
Re2 re2 do2 si si-re2 re2 mi2 re2 mi2 la sol la
Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng
La la la sol la sol la do2 si si do2 re2

Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời
Do2 do2 si do2 re2 si do2 re2 si sol la mi
Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi
Re mi sol la la la sol mi sol re re
Nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi
La sol mi sol si do2 sol mi sol mi la

Sáo trúc cover Thích Thì Đến – Lê Bảo Bình

Video sáo trúc cover Thích Thì Đến – Lê Bảo Bình
Loading comments....