Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là một ca khúc nhạc phim rất nổi tiếng. Với giai điệu tình cảm, trầm buồn, bài nhạc đã đi vào lòng biết bao bạn trẻ. TopCamAm.Net xin gửi đến các bạn cảm âm của bài này. Mời các bạn thưởng thức.

Cảm âm sáo trúc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
Cảm âm sáo trúc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề…Rế Đô Là
Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề Mi Fa Mi Rê Đồ Rê
Sol Sol Lá Sí Rề Fa,Sol Sol Lá Sí Fa Rề
Rề Mi Fa,Mi Fa Sol La Rế Đô Là

ĐK

Là Fá Mi Rê,Mí Rê Đô Là
Là Fá Mi Rê Đô Fa Sol Lá
Rề Lá Lá Sol, Sol Lá Sol Fa Rề, Fa Sol Lá Sol Lá
Là Fá Mi Rê,Mí Rê Đô Là
Là Fá Mi Rê Đô Fa Sol Lá
Rề Lá Lá Sol,Sol Lá Sol Fa Rề,Fa Sol Lá Đố La
Là Fá Mi Rê…..

Video Thổi Sáo Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Video Thổi Sáo Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Video trên được chơi bằng sáo La Trầm A4

Chúc các bạn thổi sáo thành công. Mọi đóng góp về cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài các bạn nhé.

Loading comments....