Sáng tác: Bùi Đình Thảo – Lời: Minh Chính

Beat nhạc dành cho Sáo Si B

Phần Cảm Âm Sáo

—————————

Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thì thầm.

R-D-F-F,S-L,D2,L,  -S-S,L-F-R,D-D.

Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi.

R-D-F-F,S-L,D2,L,  -S-F-R,D-F-F.

—————————–

Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng (bước).

D2-D2-D2-R2,D2-L,S,  -F,S-D2,R2-D2-L,S -(D2~R2,D2).

Hôm nay mẹ lên nương, Một mình em đến lớp

S,L-L-D,R-S,L-L,  -R-D-F-F,S-L,D2,L.

Hương rừng thơm đồi vắng, Nước suối trong thì thầm

L-S-L-S,L-D2,  -L-S-F-R,D-D.

Cọ xòe ô che nắng, Râm mát đường em đi.

R-D-F-F,S-L,D2,L,  -S-F-R,D-F-F.

—————————–

Trường của em be bé, Nằm lặng giữa rừng cây

F,S-S-D2-D2-D2,R2,D2,  -F,S-S-D2,R2-L,S-D2~R2,D2.

Cô giáo em tre trẻ, Dạy em hát rất haỵ

L-L,D2-S-S,F-R,D,  -R,D -F -L,S -L -L,D2 -S.

Hương rừng thơm đồi vắng, Nước suối trong thì thầm

L-S-L-S,L-D2,  -L-S-F-R,D-D.

[ Cọ xòe ô che nắng, Râm mát đường em đi.

R-D-F-F,S-L,D2,L,  -S-F-R,D-F-F. ]>>> 3 LẦN KẾT THÚC!

Nguồn cảm âm : thaptoan87


 

Loading comments....