Nụ Hôn Và Nước Mắt là ca khúc khá hay, được nhiều bạn yêu thích.

Nhạc Dạo:

Rế Đô Là SoL La Đô La SoL Lá Rê
Rề Lá Lá SoL Fa Đố SoL La
La SoL La Đô Rê Fa Mi Đồ Rê
Đố La SoL Đố La
SoL Lá Rề Fà SoL Mi Đồ Rê

Bắt Đầu:

Là Rê Rê Đồ Rê Là Mi Mi Rề Mi
Fa’ Fa’ Fa’ Mi Rê Đò
Là Rê Rê Đồ Rê Là Mi Mi Rề Mi
Fa’ Fa’Fa Mi Fa SoL

SoL SoL SoL Fa SoL Lá SoL Rề
Lá Lá Rê Đồ Rế Là
SoL Rế Đồ Mí Rê Đồ Rê

Fa SoL Lá Đố Si Là Đố Si
SoL Mì Mì SoL La La La
Rề SoL La Sí
Rề SoL Lá Đồ Mí Rê Đô Rê.

Với ca khúc này các bạn có thể chơi bằng sáo la trầm nhé.
Chúc các bạn thành công !

Loading comments....