[VERSE-1]

Cuộc sống này quá bon chen
la mi2 la mi2 re2 do2
Con thấy mình lạc lõng giữa dòng người
sol la mi mi re2 do2 la la
Từng đêm về lòng con thắt lại
mi2 sol2 mi2 mi2 sol2 la2 (la)(re2)mi2
Mẹ ở quê giờ sống thế nào
la do2 re2 do2 mi2 (re2)do2 la
Cuộc đời con, tha phương mấy năm trời
sol si si, si re2 si la mi
Chưa bao giờ, con thấy ổn
re2 si mi, re mi la si
Cố gom tiền, mua chút quà gửi về cho cha
re2 si mi, si la sol si re2 la la
————————–

[VERSE-2]

Cuộc sống này lắm gian truân
la mi2 la mi2 re2 do2
Nơi xứ người toàn những lọc lừa
sol la mi mi re2 do2 la
Mẹ ơi mẹ giờ con thấy mệt
mi2 sol2 mi2 mi2 sol2 la2 (la)(re2)mi2
Thèm mâm cơm mái ấm gia đình
la do2 re2 do2 mi2 (re2)do2 la
Thèm được nghe, những câu hát ru tình
sol si si, si re2 si la mi
Để con được, chăm sóc mẹ
re2 si mi, re mi la si
Ở bên mẹ, những tháng ngày, thật bình yên
re2 si mi, si la sol si re2 la la

Loading comments....