Video Beat Cảm Âm Người Ấy

Hôm qua anh thấy. Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy ?
La La La# Đô2 La Sol Đô2 .. …… Fa Fa Sol La Fa Mi Mi La
Giật mình nhận ra không phải em.
Rê Rê Mi Fa ……. Sol Sol-La Fa
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu ?
Đô2 Đô2 La# La Fa Sol La Sol …
Bao lâu ta đã không gặp nhau ?
La La La# Đô2 La Sol Đô2
Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu ?
Fa Fa Sol La Fa Mi Mi La
Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.
Rê Rê Mi Fa ……. Sol Sol-La Fa
Chẳng biết phải nên làm gì đây ?
Đô2 Đô2 La# La Fa … Mi Fa 

Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này ?
Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Rê2 Rê2, Đô2 Đô2 La# Đô2 Đô2 La
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.
La La# La La# La La# La Fa Sol La
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì ?
Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Rê2 Rê2, Đô2 Đô2 La# Đô2 Đô2 La
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy ?
Đô2 Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Sol2 

[ĐK]:
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu ?
Đô2 La#2 La#2 La#2 La#2 La2 La2 La2 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều ?
Đô2 La#2 La#2 La#2 La#2 La2 La2 La2 La2 Fa2 Fa2 Mi2
Anh nhớ em nhiều…Anh nhớ em nhiều.
Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 .. Mi2 Fa2 Rê2 Đô2
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong ?
Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 La#2 La2 Sol2 Fa2 Sol

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không ?
Đô2 La#2 La#2 La#2 La#2 La2 La2 La2 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng ?
Đô2 La#2 La#2 La#2 La#2 La2 La2 La2 La2 Fa2 Fa2 Mi2
Anh nhớ em nhiều…Anh nhớ em nhiều.
Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 .. Mi2 Fa2 Rê2 Đô2
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 La#2 La2 Sol2 Fa2, La#2 La2 Sol2 … Mi2 Fa2 ….

Video Thổi Sáo Người Ấy, – Cover Ngọc Quyên

Loading comments....