Đây là ca khúc chan chứa tình cảm thiêng liêng, thứ tình cảm trường tồn mãi theo thời gian.

Video Thổi Sáo Mẹ Yêu Con 

  • Tone Fa

Mẹ yêu con à á ru hời ơ hời ru
Fa la sol-fa đô, fa  rê-đô fa

Mẹ thương con có hay chăng
Fa (sol) đô2 đô2- rê2 đô2-fa2 rê2 đô2

Thương từ khi thai nghén trong lòng
Đô2 sib đô2 đô2 đô2-rê2 đô la-sol

Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Đô2 đô2 đô2 fa sol-fa đô2

Chín tháng so chín năm gian khó tính khôn cùng.
Đô2 đô2 sib đô2 sib, la đô2 đô2 la-sol fa

À á ru hời ơ hời ru.
Fa la sol-fa đô fa rê-đô fa

Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Fa2 fa2 fa2 đô2 rê2 fa2 đô2 rê2 đô2

Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Fa2 fa2 fa2 đô2 rê2 fa2 sol2 fa2-rê2-đô2-rê2 đô2

Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Rê2 rê2 rê2 mi2 rê2, đô2 đô2 fa2 đô2 đô2 sol2

Giữa (ư) mùa xuân
Fa2-sol2 la2 sol2-fa2-đô2 rê2.

Mừng con sẽ góp phần tương lai con đẹp lắm
Sol đô2 (đô2)rê2 đô2 la-sol,La la la sol-la đô2,

Mẹ ngắm con cười – A á ru hời ơ hời ru
Fa la sol-fa đô ,Fa la sol-fa đô , fa rê-đô fa

A á ru hời ơ hời ru
Fa2 la2 sol2-fa2 đô2 , fa2 rê2-đô2 fa2

  • Tone Fa

Do2 Mi2 Re2-Do2 Sol, Do2 La-Sol Do2
Do2 (Re2) Sol2 Sol2- La2 Sol2-Do3 La2 Sol2
Sol2 Fa2 Sol2 Sol2 Sol2-La2 Sol Mi2-Re2
Sol2 Sol2 Sol2 Do2 Re2-Do2 Sol2
Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2, Mi2 Sol2 Sol2 Mi2-Re2 Do2
Do2 Mi2 Re2-Do2 Sol Do2 La-Sol Do2
Do3 Do3 Do3 Sol2 La2 Do3 Sol2 La2 Sol2
Do3 Do3 Do3 Sol2 La2 Do3 Re3 Do3-La2-Sol2-La2 Sol2
La2 La2 La2 Si2 La2, Sol2 Sol2 Do3 Sol2 Sol2 Re3
Do3-Re3 Mi3 Re3-Do3-Sol2 La2.
Re2 Sol2 (Sol2)La2 Sol2 Mi2-Re2,Mi2 Mi2 Mi2 Re2-Mi2 Sol2,
Do2 Mi2 Re2-Do2 Sol ,Do2 Mi2 Re2-Do2 Sol , Do2 La-Sol Do2
Do3 Mi3 Re3-Do3 Sol2 , Do3 La2-Sol2 Do3

Beat Cảm Âm Mẹ Yêu Cong – Tone Cao (D5)

Beat Cảm Âm Mẹ Yêu Con – Tone Sol trầm (G4)

Chúc các bạn thành công !

Loading comments....