Bản cảm âm này sẽ hay hơn khi được chơi bằng các loại sáo trầm nhất như sáo Fa trầmđộng tiêu C4. Các bạn có thể chỉnh sửa thêm bớt một số nốt và áp dụng kỹ thuật để bản bản nhạc thêm ra riết nhé !

Cảm âm lục dã tiên tung

L2 S2 L2 R2 F2 S2.

L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.

D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 L.

L2 S2 L2 R2 F2 S2.

L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.

D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2.

R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.

D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.

D2 L S F S F S L D2 L S F S.

L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.

R2 R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.

D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.

D2 L S F S F S L D2 L S F S.

L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.

R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.

D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.

D2 L S F S F S L D2 L S F S.

L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.

L2 S2 L2 R2 F2 S2. L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.

D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2..

Video Động Tiêu Lục Dã Tiên Tung

Bản nhạc trên được thổi bằng Động Tiêu C4 các bạn nhé.

Mọi ý kiến đóng góp cho bài viết các bạn để lại bằng cách comment ở bên dưới nhé!

Chúc các bạn thành công!

 

Loading comments....