Họa Tình là một bài hát nhạc phim được nhiều bạn trẻ yêu thích, đã có rất nhều blog viết cảm âm sáo cho ca khúc này, nhưng nay topcamam.net xin được chia sẻ lại Họa Tình bản full, chuẩn nhất của ca khúc này. 
Mọi người tham khảo nhé!

Video cảm âm họa tình

Cảm Âm Hoạ Tình

Fa sol la fa2 re2, re2 do2 sol do2 la.
Fa sol la fa2 re2, re2 sol2 mi2 do2 la.
Fa sol la fa2 re2, re2 do2 sol do2 la.
Sol la do2 re2 re, la sol la mi do re.
—-
La sol la sol re sol la, la sol sib
Sol fa sol, fa sol la mi.
La sol la sol re sol la, la sol sib
Sol fa sol, fa sol sib la sol la.
—-
La la sol sib, sol sol fa la.
La la sol sib, re re2 do2# re2 mi2.

Fa sol la fa2 re2, re2 do2 sol do2 la.
Fa sol la fa2 re2, re2 sol2 mi2 do2 la.
Fa sol la fa2 re2, re2 do2 sol do2 la.
Sol la do2 re2 re, la sol la mi do re.
———————————————

Video Họa Tình trên được chơi bằng sáo dizi trúc tím khớp kép AD92

Xem Thêm: Cảm âm sáo

Loading comments....