Cảm âm giấc mơ trưa
Cảm âm giấc mơ trưa

Cảm âm sáo trúc Giấc mơ trưa

Em nằm em mơ, Một ngày trong veo
 Mi-rê đồ rê sol, Rê sol đố đố, 
Một mùa nghiêng nghiêng, Cánh đồng xa mờ
Rê sol rế rế , Mí rế đố rế la
Cánh cò nghiêng cuối trời , Em về nơi ấy
La rê đố rế sol, Mi rê đồ rê sol 
Một bờ vai xanh, Một dòng tóc xanh
Rê sol đố đố, rê sol rế đố
Đó là chân trời , Hay là mưa cuối trời
Mí rế đố rế la, La rê đố rế sol 

ĐK :
Và gió theo em đi về con đường
Sol Sól mí mí mí-rế đố rế đố 
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Sol Sól mí mí mí-rế đố rế mí
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
La mí rế rế rế-đố la đố rề 
Mùa đã quên đi những lần em buồn
La mí rế rế rế-đố la đố sol 

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Sol Sól mí mí mí-rế đố rế đố
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Sol Sól mí mí mí-rế đố rế mí 
Người đã đi qua những lời em kể
La mí rế rế rế-đố la đố rề

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
La mí rế rế rế-đố la đố sol
Một tiếng chuông chùa
Sol Sól rế đố

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
La mí rế rế rế đố la đố sol 
Một giấc mơ vắng
Sol Sól rế đố

Loading comments....