Đây là ca khúc đi cùng năm tháng, dù thòi gian qua bao lâu, ca khúc vẫn không thể bị mai một.

Video thối sáo Đường Chúng Ta Đi

Đây là hành lý anh mang 
Fa re la sol la-fa 
Tôi cầm cương dắt ngựa
 

Mi re mi sol la fa re 
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
 

La re2 la re2 do2 si la 
Lòng lo lắng không yên
 

Fa sol la si la sol 

Đường thỉnh kinh còn xa…. 
Re la sol la re fa 
Không ngại hiểm cất bước..
 

La fa la-sol re fa sol la 
Ngày tháng cùng năm trôi dần
 

La re2 la re2 do2 si la 
Ngọt bùi, cay đắng đã qua
 

Si-sol si-la sol fa sol 
Biết đi hướng nào về đâu….
 

La-mi sol-mi re do re 

[ Đoạn Kết]

 à ha à a ha á ha a à ha 
La do2 la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2 
Thấp thoáng nơi chân mây mấy phương trời
 

Fa2 fa2 mi2 re2 mi2-re2-do2, re2 la 
Thấp thoáng nơi chân mây tít xa mù
 

Fa2 fa2 mi2 re2 do2, do2-re2 do2 la 

Đường về Thiên Trúc còn quá xa
 

Re fa la fa-sol la sol 
Bao khó khăn ta vượt qua
Sol mi sol mi re do re 
Đường Thiên Trúc còn quá xa
 

Re fa la fa-sol la sol 
Nguyện không lùi bước khó khăn ta vượt qua
 

La do2 la fa2 fa2-re2-mi2 re2 do2 re2

Beat Nhạc Đường Chúng Ta Đi

Với ca khúc này các bạn có thể chơi bằng sáo Rê, sáo Mi nhé!

Xem thêm Video thổi sáo Đường Chúng Ta Đi (Tây Du Ký)


Tiêu Trúc Tím Bát Khổng – Tây Du Kí – Lý Văn Vệ


Kéo Đàn Nhị – Tây Du Ký

Loading comments....