Cảm âm đúng người đúng thời điểm – Thanh Hưng

Cảm âm dành cho sáo tone G4 – Sol trầm

M2 R2 M2, M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2
M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 D2 L M2 S2 M2
M2 R2 M2, M2 S2 L2 S2 S2 S2 R2 R2
S L D2 L D2 L M2 M2 M2 F2 M2 R2 D2
M2 R2 D2 D2 L2 L2 SI2 S2 M2 R2 S2 S2
F2 M2 D2 F2 S2 M2 D2 F2 S2 F2 M2
D2 R2 M2 D2 S2 L2 M2 D2 S2 L2 S2 D2 S2 L2 M2 R2 S2 S2
F2 M2 D2 F2 S2 M2 D2 F2 S2 F2 M2 R2 D2 R2 M2

D2

D2 D3 SI2 S2 L2 L2, L2 S2 S2 R2 M2
D2 D3 SI2 S2 L2 L2 SI2 L2 SI2 SI D3 D3
D2 D3 SI2 S2 L2 L2, L2 S2 S2 R2 M2 R2 M2-S2 D2
R2 M2 F2 M2 F2 S2 L2 S2 S2 M2 S2
D2 D3 SI2 S2 L2 L2, L2 S2 S2 R2 M2
D2 D3 SI2 S2 L2 L2 SI2 L2 SI2 SI D3 D3
D2 D3 SI2 S2 L2 L2, L2 S2 S2 R2 S2 L2 S2 M2
R2 M2 F2 M2 D2, D2 F2 S2 M2 R2 D2.

Hướng dẫn thổi sáo bài ĐÚng người đúng thời điểm

Hướng dẫn thổi sáo bài ĐÚng người đúng thời điểm

Lời bài hát Đúng người đúng thời điểm – Thanh Hưng

Hôm nay em nói em cần đôi tay
Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây
Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày
Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng đc
Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong
Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không
Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu
Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu
Mình giữ nhau thật chắc nhé nếu đi ta cùng đi
Mọi bão giông đếu qua khi con tim cùng theo lí trí
Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yêu tâm còn anh và nắng vàng
Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn
Việc của em là yêu anh có mưa giông thì để anh lo
Chẳng hứa xua đc mây đen nhưng bình yên khi bên anh
Tìm thấy em người anh yêu lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều
Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều

Loading comments....