Bài hát Độ ta không độ nàng đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng âm nhạc trong những ngày vừa qua. Hôm nay top cảm âm xin mạn phép sưu tầm và chia sẻ cho các bạn bản cảm âm Độ ta không độ nàng, bản cảm âm này có thể còn thiếu sót. Mong các bạn bỏ qua và góp ý cho blog top cảm âm.

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 mi2
Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 la la

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 Sol2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la Do2 mi2 Do2 re2
Mi2 do2 re2 do2 mi2
Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 Do2 mi2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 la la

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 Sol2 re2 mi2 do2
Do2 do2 re2 mi2 sol2 la
La la do2 Mi2 do2 re2
Mi2 do2 re2 do2 mi2
Do2 re2 do2 re2 fa2 mi2

Do2 do2 re2 mi2 sol2 la2
La2 la2 sol2 mi2 sol2 re2
Re2 re2 mi2 fa2 mi2 sol2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Do2 Do2 Re2 sol2 la
La la do2 mi2 do2 re2
Do2 re2 do2 re2 do2 la la

Video sáo trúc Độ ta không độ nàng – nhạc Trung

Bản cảm âm khác của Độ ta không độ nàng

Tone G4
fa fa sol la do2 re2
re2 re2 do2 la do2 sol
sol sol la sib la do2
do2 do2 la sol la fa

fa fa sol la do2 re
re fa la fa sol
sol sol fa sol fa la
fa sol fa sol sib la

fa fa sol la do2 re2
re2 re2 do2 la do2 sol
sol sol la sib la do2
do2 do2 la sol la fa

fa fa sol la do2 re
re re fa la fa sol
fa sol fa sol fa re re

Lan 2 ( lặp lại 3 lần từ đây đến cuối bài):

fa fa sol la do2 re2
re2 re2 do2 la do2 sol
sol sol la sib la do2
(do2) do2 la sol la fa

fa fa sol la do2 re
re re la la fa sol
(fa) sol fa sol fa la
fa sol fa sol sib la
====> Lần 4 thổi từ đây
fa fa sol la do2 re2
re2 re2 do2 la do2 sol
sol sol la sib la do2
do2 do2 la sol la fa

fa sol la do2 re
re re la la fa sol
fa sol fa sol fa fa/re re

Trên đây là bản cảm âm sáo trúc Độ ta không độ nàng do blog top cảm âm sưu tầm và chia sẻ lại. Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog, bạn có thể để lại ý kiến ở phần bình luận, mọi đóng góp của các bạn xin được chân thành ghi nhận.

Loading comments....