Phần Cảm âm

Anh không biết bao nhiêu sao trên trời
Re2 mi2 fa2 re2 re2 do2 do2 la.
Anh không biết cuộc đời mai ra sao
Re2 mi2 fa2 re2 re2 mi2 fa2 fa2
Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có
La do2 re2 do2 re2 mi2 la fa2 mi2 sol2 fa2
Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi
Fa2 mi2 re2 re2 re2 do2 re2 mi2 re2

Anh không biết yêu em sao cho vừa
Re2 mi2 fa2 re2 re2 do2 do2 la.
Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao
Re2 mi2 fa2 re2 re2 mi2 fa2 fa2
Tình yêu anh dù không mấy lời
La do2 re2 do2 re2 mi2 la
Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này khi có em
Fa2 mi2 fa2 sol2 fa2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2.

Và em ơi điều anh biết là
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 do2
Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Do3 la2 sol2 fa2 re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 do2 do3 la2
Và em ơi điều anh biết là
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 do2
Nỗi nhớ tơi bời mỗi khi em rời xa chốn đây em giận anh
Do3 la2 sol2 fa2 fa2 mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 re2
Và em ơi điều anh biết là
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 do2
Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa
Do3 la2 sol2 fa2 re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 do2 do3 la2
Và em ơi điều anh biết là
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 do2
Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa
Do3 la2 sol2 fa2 fa2 mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 re2

Anh trông thấy bao bông hoa trên đời
Re2 mi2 fa2 re2 re2 do2 do2 la.
Anh không thấy người nào xinh hơn em
Re2 mi2 fa2 re2 re2 mi2 fa2 fa2
Vì anh yêu trọn đôi mắt này
La do2 re2 do2 re2 mi2 la
Yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời đượcche chở em
Fa2 mi2 fa2 sol2 fa2 mi2 re2 re2 re2 do2 re2 mi2 re2.

 

Video Điều Anh Biết

Loading comments....