Đáp án của bạn là một trong những bản nhạc Trung hay nhất. Hôm nay blog top cảm âm xin gửi tới các bạn bản cảm âm Đáp án của bạn của A Nhũng.

Cảm âm Đáp án của bạn - A Nhũng
Cảm âm Đáp án của bạn – A Nhũng

Cảm âm Đáp án của bạn – A Nhũng

Fa fa fa fa sol fa fa
Fa fa fa fa sol la
Đô la la sib la sol

Fa fa fa fa sol fa fa
Đô fa fa fa sol la
Đô2 đô2 đô2 fa sol

La sol fa
Fa la đô2 rê2
Rê2 đô2 đô2
Đô2 đô2 la sol

La sol fa
Fa la đô2 rê2
Fa2 rê2 đô2 đô2 fa2 sol2

Fa fa2 mi2 rê2 mi2 fa2
Fa2 fa2 fa2 rê2 mi2 mi2 rê2
Rê2 rê2 rê2
Đô2 sol fa la đô2
Đô2 đô2 la sol

Fa fa2 mi2 rê2 mi2 fa2
Fa2 fa2 fa2 rê2 mi2 mi2 rê2
Rê2 rê2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2
La2 sib2 la2 sol2
Mi2 mi2 fa2 fa2…

Video – [Phiên âm+Vietsub] Đáp án của bạn – A Nhũng | 你的答案 – 阿冗

https://youtu.be/wcoJPMTUFvI
[Phiên âm+Vietsub] Đáp án của bạn – A Nhũng | 你的答案 – 阿冗

Nguồn : Sáo Trúc Vì Mạnh Nghĩa

Loading comments....