Cảm Âm Đạo Làm Con là cảm âm hay, được nhiều bạn tìm kiếm.

Beat Cảm Âm Đạo Làm Con

Hò ơ ơ ơ ơ’…. Hơ hơ ơ ớ hơ hờ…!
S,L-D2-R2-M2-S2,L2…  -SB2-SB2-S2-L2-SB2-M2-R2,D2…!
Đêm đêm con thắp đèn trời.. Cầu cho Cha Mẹ.. Hò ơ…ớ…!
D2-D2-D2-R2,M2-M-M..  -R,M-D2-D2-S,L..  -S,L-D2-R2-M2-R2-D2…!
Cầu cho Cha Mẹ..  sống đời với.. con…
R,M-D2-D2-S,L..  -M2-L-M2..  -R2…

Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời.
X-D2-X-L-X-X-L-S.
Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người.|
L-X-L-S-S-S-L-R,M.
Phải sống thế nào để cha đừng buồn.
X-D2-X-L-M2-R2-D2-X
Phải sống thế nào để mẹ được vui..
L-X-L-S-S-R-M-L..

Tình cha bao la như núi cao ngang trời.
L-D2-D2-D2-R2-M2-R2-R2-S.
Tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông.
S-S-L-X-L-S-R,M-L-L.
Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người.
L-D2-D2-D2 -M2-R2-R2-S.
Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta..
S-L,X-L-L,X-L-S-X-L..

Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành.
L-D2-D2-D2-M2-R2-D2-R2-D2-X
Dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau.
S-S-L-X-X-L-S-R,M-X-L.

Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời.
L-L-D2-D2-R2-M2-R2-S-S.
Hãy nghĩ suy lại, những việc làm của ta.
L-X-L-S,  -S-R-M-X-L.
Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả.
L-L-D2-D2-R2-M2-R2-S-S.
Nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.
L-X-L-S,  -L-S-S-R,M-L-L.

Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời.
L-L-D2-D2-R2-M2-R2-S-S.
Hãy nghĩ suy lại, và tìm mẹ nơi đâu.
L-X-L-S,  -S-R-M-L-L.
Chỉ một giây thôi nhìn thấy cha một lần.
L-L-D2-D2-R2-M2-R2-S-S.
Dấu vết chân chi`m vẫn đang từng ngày mong ta…
L-X-L-S  -L-S-R-M-L-L.

Ca khúc này các bạn có thể chơi bằng sáo tone đô nhé.

Loading comments....