Ca khúc Chúc Mừng Năm Mới hay với tên gọi Happy New Year là một ca khúc về năm mới khá hay và ý nghĩa. Cảm âm bài Happy New Year đã được rất nhiều bạn chia sẻ trên các trang cộng đồng mạng. Hôm nay mình xin chia sẻ lại cam am chuc mung nam moi happy new year cho tất cả các anh em trong cộng đồng yêu sáo. Hy vọng mọi người có một năm mới thật ý nghĩa.

Cảm Âm + Beat Nhạc Happy New Year

No more champagne
Si  đô2  si  la  sol
And the fireworks are through
Sol  la  si  rê2  sol2  si2  fa#2
Here we are, me and you
fa#2  sol2  mi2, mi2  fa#2  rê2
Feeling lost and feeling blue
sol2  fa#2  fa#2  mi2  mi2  rê2  rê2
It’s the end of the party
Sol  la  si, đô2  si  la  sol
And the morning seems so grey
Sol  la  si  rê2  sol2  si2  fa#2
So unlike yesterday
fa#2  sol2  mi2, mi2  fa#2  rê2
Now’s the time for us to say
sol2  fa#2  fa#2  mi2  mi2  rê2  rê2
 
Happy new year
Si  đô2  rê2  si2  si2
Happy new year
Si  đô2  rê2  la2  la2
May we all have a vision now and then
Si  đô#2  rê#2  sol2  fa#2  mi2  fa#2  mi2  rê2  rê2
Of a world where every neighbor is a friend
Mi2  rê2  rê2  mi2  rê2  đô2  đô2  si  đô2  rê2  rê2-đô2-si-la 
Happy new year
Si  đô2  rê2  si2  si2
Happy new year
Si  đô2  rê2  la2  la2
May we all have our hopes, our will to try
Si  đô#2  rê#2  sol2  fa#2  mi2  fa#2  mi2  rê2  rê2
If we don’t we might as well lay down and die
Mi2  rê2  rê2  mi2  rê2  đô2  đô2  si  đô2  rê2  rê2-đô2-si-la
You and I
Đô2  đô2-si-la-sol
 

 [ Đoạn Kết]

Sometimes I see
Si  đô2  si  la  sol
How the brave new world arrives
Sol  la  si  rê2  sol2  si2  fa#2
And I see how it thrives
fa#2  sol2  mi2, mi2  fa#2  rê2
In the ashes of our lives
sol2  fa#2  fa#2  mi2  mi2  rê2  rê2
Oh yes, man is a fool
Sol  la  si, đô2  si  la  sol
And he thinks he’ll be okay
Sol  la  si  rê2  sol2  si2  fa#2
Dragging on, feet of clay
fa#2  sol2  mi2, mi2  fa#2  rê2
Never knowing he’s astray
sol2  fa#2  fa#2  mi2  mi2  rê2  rê2
Keeps on going anyway
sol2  fa#2  fa#2  mi2…mi2  rê2  rê2
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I
 
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine
 
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

 Video Happy New Year

Chúc bạn thành công !
Loading comments....