Beat Nhạc + Cảm Âm Chiều Lên Bản Thượng

Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương.
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
Nắng úa trên ngành lá khi ánh chiều buông.
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
Tiếng hát cô vường nương trên rừng chiều bao la,
sol sol fa re sol sol fa sol sib ĐÔ
qua suối đồi khe lá.
ĐÔ RÊ sib Đô RÊ
Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao,
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
tiếng suối bên ngành đá dư âm về đâu.
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
Nghe ngợi bao niềm thương yêu về miền cô liêu
sol sol fa re sol sol fa sol sib ĐÔ
bên bản xưa rừng chiều.
ĐÔ RÊ sib fa sol

[ Điệp Khúc ]

Hò ơi, vang ca vang rừng sâu bên nhau,
RÊ SOL SOL SOL FA sib RE# RE# RE#
vai kề vai trong tay ly rượu ấm.
RÊ sol RE RÊ RÊ ĐÔ sib ĐÔ RÊ
Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh
sol sib ĐÔ ĐÔ sib fa sib sib sib
lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
la rê la la ĐÔ RÊ la
Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa, trong màn sương,
RÊ SOL ,SOL SOL FA sib RE# RE# RE#, RÊ sol RE
âm u khi chiều xuống.
RÊ RÊ ĐÔ sib ĐÔ RÊ
Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau,
sol sib ĐÔ ĐÔ sib fa sib sib sib
mong ngày sau rừng xanh thắm màu.
la rê la la ĐÔ RÊ la
Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân,
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
thắm thiết câu mộng mơ.
sol sol fa re sol
Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
sol fa sol sib ĐÔ
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ không bao giờ phai.
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
RÊ RÊ ĐO sib RÊ sol sol fa rê fa
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ
sol sol fa re sol
bên bản xưa đợi chờ
la rê la la ĐÔ RÊ la.

Chiều Lên Bản Thượng – Sáo Mèo

Chiều Lên Bản Thượng – Sáo Bb4

Loading comments....