Video Cảm Âm + Beat Chạm Đáy Nỗi Đau

Cảm Âm

Luôn bên em là tôi… lâu nay không chút thay đổi…
La L L S L … D2 D2 D2 R2 D2 L
Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì: Tôi vẫn còn trẻ con
La S F R F, L S F R S F S F S L
Babe! Kajima! Stay heR with me! Kajima!
La L L S L … (M2)F2 M2 L L L S L
Hụt hẫng…
D2 R2
Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất…
R2 M2 F2 M2 D2 D2 R2

Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!
S2 L2 S2 F2 R2 S2 L2 S2 F2 R2 S2
Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi…
S2 L2 S2 F2 R2 S2 L2 S2 F2 R2 F2
Em bước đi nhẹ nhàng… (Em đang xa tôi nhẹ nhàng)
M2 F2 M2 R2 R2
Nhưng trong anh bão tố! (Giấu hết bão tố trong tim)
R2 R2 R2 M2 M2 R2 D2#
(Chorus)
Nghẹn câu: “Em đừng đi nữa…”
R2 M2 F2 M2 F2 S2
Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra…
M2 R2 M2 S2 D2 L D2 L D2 F2-S2 F2
Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn
F2 M2 F2 M2 R2 L sib D2 R2 S2-L2 S2
Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ
M2 R2 M2 R2 D2 S L sib D2 F2-S2 F2 R2
Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô!
R2 M2 F2 M2 R2, D2 R2 F2 S2 S2 F2 M2
(Ngốc nghếch nên tình thơ mới chết
Vô vọng trong bóng tối mình tôi)

Thời gian sẽ Mnh chứng tất cả
R2 M2 F2 M2 F2 S2
Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..
M2 R2 M2 S2 D2 L D2 L D2 F2-S2 F2
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
F2 M2 F2 M2 R2 L sib D2 R2 S2-L2 S2
Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng
M2 R2 M2 R2 D2 S L sib D2 F2-S2 F2 R2
Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là.. Chạm Đáy của Nỗi Đau…
R2 M2 F2 M2 R2, R2 M2 R2 D2 L R2-M2 M2 F2 M2 R2

Cảm Âm Tone Cao

M2 M2 M2 R2 M2 … S2 S2 S2 La2 S2 M2
M2 R2 D2 La D2, M2 R2 D2 La R2 D2 R2 D2 R2 M2
M2 M2 M2 R2 M2 … (Si2)D3 Si2 M2 M2 M2 R2 M2
S2 La2
La2 Si2 D3 Si2 S2 S2 La2

R3 M3 R3 D3 La2 R3 M3 R3 D3 La2 R3
R3 M3 R3 D3 La2 R3 M3 R3 D3 La2 D3
Si2 D3 Si2 La2 La2
La2 La2 La2 Si2 Si2 La2 S2#
(CHOrUS)
La2 Si2 D3 Si2 D3 R3
Si2 La2 Si2 R3 S2 M2 S2 M2 S2 D3-R3 D3
D3 Si2 D3 Si2 La2 M2 Fa2 S2 La2 R3-M3 R3
Si2 La2 Si2 La2 S2 R2 M2 Fa2 S2 D3-R3 D3 La2
La2 Si2 D3 Si2 La2, S2 La2 D3 R3 R3 D3 Si2

La2 Si2 D3 Si2 D3 R3
Si2 La2 Si2 R3 S2 M2 S2 M2 S2 D3-R3 D3
D3 Si2 D3 Si2 La2 M2 Fa2 S2 La2 R3-M3 R3
Si2 La2 Si2 La2 S2 R2 M2 Fa2 S2 D3-R3 D3 La2
La2 Si2 D3 Si2 La2, La2 Si2 La2 S2 M2 La2-Si2 Si2 D3 Si2 La2

Chạm Đáy Nỗi Đâu – Sáo Hoàng Anh

Chạm Đáy Nỗi Đau – Hà Hấp

Xem thêm cảm âm khác!

Chúc các bạn thành công !

Loading comments....