Video Beat Cay Đắng Bờ Môi – Tone Sol Trầm

Tôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa
Mi2 re2~son2 si do2 la-sol do2 re2 mi2 re2~do2 re2
Một ngày chim rũ chiều mưa
Son do2 re2 mi2~re2 do2 re2
Ngậm ngùi xa cánh đồng xưa
Mi~re sol si do2~re2 son do2
Ra đi tôi nhớ thương ngừơi
Son2 son2 la2 son2~la2~do3 la2 son2
Nghẹn ngào cay đắng bờ môi
Re2~do2 do2 mi2 fa2~son2 do2~mi2 fa2
Ai ngăn dòng nước trôi về
Do2~re2 re2 do2 do2~mi2 re2~do2 son
Ai nào có thấu lòng tôi
Si~la son re2 re2~son2 si do

Tôi có một người…..
Cho dòng nước cuốn bờ đê (tương tự đoạn 1)

Hò ơi , ơi hò
Son2-la2 do3 ,re3~do3 la2~son2
Gió đưa cành lá rầu rầu
Son2~do3 la2 la2 son2~do3 la2~son2 mi2~ re2
Tiếng ai than thở nghe nặng lòng nhau
Re2~son2 son2 son2 mi2~re2~son2 mi2~re2 la~son son~la do2~re2
Hò ơi , ơi hò
Son2-la2 do3 ,re3~do3 la2~son2
Bến sông con nước môi nào
Son2~do3 la2 la2 son2~do3 la2~son2 mi2~ re2
Áo hoa ai trả cho người từ nay
Re2~son2 son2 son2 mi2~re2~son2 mi2~re2 la~son son~la do2
Tôi nhớ một lời, một lời thương mến đời nhau

…..
Đêm về nghe tiếng vọng xưa (giống đoạn 1)

Cay Đắng Bờ Môi – Cover Bởi Hoàng Anh

Video Beat Cay Đắng Bờ Môi – Tone La Trầm (A4)

 

Loading comments....