Video Beat Cánh Hoa Tàn

Re sol la sol la do mi re
Còn không em còn đâu những ngây thơ
Re sol la sol la do sib la
Còn không em một giây phút dại khờ
La do re do re mi do la
Ngày em ấm xa mờ đời em cũng thôi mộng mơ

Re sol la sol la do sib la
Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng
Sol la do la re re sol la mi do re
Về đi em, về trong nỗi hao gầy
La do re do re sol mi re
Người cho em từng giây phút nghi ngờ
La do re do re mi do la
Đời cho em thành tượng đá chơ vơ
La do re do re mi do la
Đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa sang

 

la sol la do la re re sol la mi do re
Về đi em, về trong nỗi hao gầy
La do re do re sol mi re
Người cho em từng giây phút nghi ngờ
La do re do re mi do la
Đời cho em thành tượng đá chơ vơ
Re mi fa mi fa sol mi re
Thuyền ai đưa về tới bến cũng thừa
La do re do re mi do la
Đời chua cay, dường như mấy ai hay
Sol la do la re re sol la mi do re
Người cho em từng giây phút nghi ngờ
La do re do re mi do la
Đời cho em thành tượng đá chơ vơ
Re mi fa mi fa sol mi re
Thuyền ai đưa về tới bến cũng thừa
La do re do re sol mi re
Còn trên môi một câu nói t ạ từ

Re mi fa mi fa sol mi re
Còn không em mùa xuân đã xa rồi
Re sol la sol la do mi re
Hạc thu đông đời em vẫn đơn côi
Re sol la sol la do sib la
Còn không em còn đâu nữa môi cười
La do re do re mi do la
Hạnh phúc đã xa vời tựa như cánh hoa tàn rơi
Sol la do la re re sol la mi do re

Cánh Hoa Tàn – Sáo Sol Trầm G4

Loading comments....