Attention” là một bài hát của nam ca sĩ người Mỹ Charlie Puth. Bài hát được phát hành ngày 21 tháng 4 năm 2017 dưới dạng đĩa đơn mở đường cho album thứ hai chưa ra mắt của anh. Đĩa đơn đã lọt top 10 ở hơn 10 quốc gia, bao gồm cả Pháp, Australia, New Zealand, Anh Quốc, Philippines và Hoa Kỳ. Top Cảm Âm xin được gửi tới các bạn cảm âm bài hát này:

Attention – Charlie Puth

Cảm âm Sáo Trúc ATTENTION – Charlie Puth

Đoạn Dạo
Oh ho oh…….o oh oh
La2-sol2-la2—-sol2-mi2-re2
You’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round Throwin’ that dirt all on my name
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-fa-sol-la-re
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-la-la
You’ve been going round, going round, going round Every party in LA
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-fa-sol-la-re
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d be at one
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-la-la
Ohh
la
Pre-Chorus
I know that dress is karma, perfume regret
La-re2-mi2-fa2-mi2-re2-la-sol-do2-re2-mi2
You got me thinking ’bout when you were mine (Ohh)
Sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-la2-la2……………fa2-sol2-la2
And now I’m all up on ya, what you expect
La-re2-mi2-fa2-mi2-re2-la-sol-do2-re2-mi2
But you’re not coming home with me tonight
Sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-la2-la2
Chorus
You just want attention
La2-sol2-fa2-mi2-mi2-re2
You don’t want my heart
La2-sol2-fa2-sol2-(sol2>la)
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Sol2-fa2-mi2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-la-sol2-fa2
Yeah, you just want attention
La2-sol2-fa2-mi2-mi2-re2
I knew from the start
La2-sol2-fa2-sol2-(sol2>la)
You’re just making sure I’m never gettin’ over you (Ohh)
Sol2-fa2-mi2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-la-sol2-fa2

Nguồn sưu tầm và tổng hợp.

Loading comments....