Một ca khúc nhạc cách mạng hay, được nhiều người quen thuộc.

Video sáo trúc Anh Vẫn Hành Quân – Sáo Trúc Hoàng Anh

CẢM ÂM ANH VẪN HÀNH QUÂN (Cảm âm bởi mão mèo)

rế fa’ la rế. đố la đố rế la
đố la fa son la ,đố la son la rê
rế fa’ la rế . đố la đố rế rế .
đố la fa son la. đố la son la rế/
ĐK
rế mí fá’ són lá .đố3 lá fá’ són lá. són fà’ són lá lá—-(nối tiếp cùng làn hơi cầu trước)
rế mí fa’ són lá …..đố3 lá fá’ són lá. són fà’ són lá lá , fa’ són lá fa’ mí rế

Đoạn lưỡi kép :
t tkt tkt tkt. ( rế fa’ la rế)
tkt tkt tkt tkt. (đố la đố rế la )
tkt ( đố) tktt (la fa son ) tktk( la) t(đố ) t (la) t (son) t (la) t (rê)

Beat Nhạc – Anh Vẫn Hành Quân

Loading comments....