Cảm âm Ai Đợi Mình Được Mãi - Thanh Hưng - tone G (tone Sol) - beat gốc
Cảm âm Ai Đợi Mình Được Mãi – Thanh Hưng – tone G (tone Sol) – beat gốc

Cảm âm Ai Đợi Mình Được Mãi

Chọn được ai yêu thương khó khăn bao nhiêu vẫn đợi
Mi sol la si si do2 si la sol la-sol mi
Chỉ sợ 1 trong 2 sẽ thay đổi
Mi sol la si si do2 re2 mi2
Nhắm mắt 1 giây mất nhau đau đớn 1 đời phía sau
Mi2 mi2 la do2 re2-mi2 re2 do2 re2 sol si re2 do2
Điều gì làm đôi ta chẳng muốn bền lâu
Sol la la si do2 re2 mi2 la si
Là anh sai khi không biết e xưa nay nghĩ gì
Mi sol la si si do2 si la sol la mi
Để chờ anh bao lâu thật vô lý
Mi sol la si si do2 re2 mi2
Có lẽ em muốn mình tan nên cho anh chút thời gian
Re2 mi2 re2 mi2 la re2 re2 re2 mi2 sol2 re2 mi2
Để anh dần quen người thứ 3 trước khi xa
Mi2 re2 la do2 do2 mi2 re2 do2 si la

Rồi người đó sẽ yêu em thương em và gần em hơn
Mi2 mi2 sol2 la2 la2 sol2 sol2 re2 re2 mi2 mi2
Chẳng còn những ngày phải ngóng anh về
Mi2 sol2 la2 sol2 la2 si2 sol2 mi2
Vì anh biết sẽ không ai cam tâm chờ mãi 1 người
Mi2 sol2 la2 la2 sol2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2 re2 la
Thế gian này những yêu thương luôn có thời hạn
Mi2 re2 la mi2 re2 re2 do2 re2 si la

Người thật lòng nhất sẽ luôn đi sau lưng 1 người vô tư
Mi2 mi2 sol2 la2 la2 sol2 sol2 mi2 mi2 re2 re2 mi2 mi2
Từng ngày lo lắng người ấy đối với em thế nào
Mi2 mi2 sol2 la2 sol2 la2 si2 do3 si2 sol2 mi2
Giờ đoạn đường ấy vẫn như xưa nhưng hôm nay thiếu 1 người
Mi2 mi2 sol2 la2 la2 sol2 sol2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 sol-la
Vì ta đánh mất nhau, mất thật rồi
La do2 re2 mi2 re2, re2 si la
Người thật lòng mãi đi sau 2 người
La la la mi2 re2 si la

Loading comments....