A time for us  Romeo and Juliet

Đau đớn một thời Để yêu nồng them 
la đố si mì, mì sol mì la 
Lướt qua bể dâu,Lướt qua đêm dài 
la sol fa sol, sol fa mi re
Trái tim càng ốm yếu 
mí rê đố rê mi 


Ta vẽ mơ lại,Vùng mơ thật xanh 
la đố si mi, mi sol mi la.. 
Rồi chiếc hôn.. 
la rế …. si…. 
Lại sẽ êm như ngày mới yêu nhau người ơi… 
mi đố si la sol đố si la sol la 

Rồi sẽ cùng nhau 
đố mí…đô rê.. 
Bay vuốt trời cao 
mí fa..rế mí… 
Rồi sẽ dìu nhau 
đố re…si đô.. 
Hòa với ngàn sao 
la si sol la 


Lau hết giọt lệ,Nhìn nhau mà vui 
la đố si mì mì sol mì la 
Trái tim còn yêu,Vẫn run theo nhịp 
la sol fa sol,la sol fa re 
Phá tan giờ tăm tối 
mí rê đố rê mi 
Ta vẽ mơ lại 
la đố si mi 
Vùng mơ thật tươi 
mi sol mi la.. 
Rồi chúng ta… 
la rế si…. 
Hòa chỉếc hôn sâu vào với nhau thôi tình ơi… 
mi đố si la sol đố si la sol la 

Ta vẽ mơ lại 
Vùng mơ thật xanh 
Rồi chiếc hôn… 
Lại sẽ êm như ngày mới yêu nhau người ơi… 

Rồi sẽ cùng nhau 
Bay vuốt trời cao 
Rồi sẽ dìu nhau 
Hòa với ngàn sao 

Lau hết giọt lệ 
Nhìn nhau mà vui 
Trái tim còn yêu 
Vẫn run theo nhịp 
Phá tan giờ tăm tối 

Ta vẽ mơ lại 
Vùng mơ thật tươi 
Rồi chúng ta… 
Hòa chỉếc hôn sâu vào với nhau thôi tình ơi…

Video Sáo A Time For Us

Video trên được thổi bằng Sáo Dizi AD12

Cảm Âm A Time For Us – Chúc các bạn tập thổi sáo thành công!

Loading comments....