Đối với những người mới tập tễnh tự học sáo trúc sẽ gặp khó khi tìm kiếm bài hát nào đơn giản và dễ thổi. Blog topcamam.net xin chia sẻ cảm âm sáo trúc cho người mới học thổi sáo, cảm âm đơn giản nhất.

Cảm âm bài “Đàn gà trong sân”
Cảm âm bài “Đàn gà trong sân”

1. Cảm âm bài “Cháu lên ba” (Chỉ thổi quãng 1) (quá dễ luôn ^^)

La sol fa sol fa sol la
Sol sol la fa la sol la fa
Sol la fa đô đô fa sol la
Sol fa sol la sol fa sol đô fa
Đô la sol fa đô đô la sol fa

2. Cảm âm bài “Đàn gà trong sân” (Chỉ thổi quãng 1)

Đô rê mi mi đô rê đô rê
Mi mi fa sol mi fa rê mi
Sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
Mi mi mi mi mi fa mi rê mi rê đô
Đô rê mi mi đô rê đô rê
Mi mi fa sol mi fa rê mi
Sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
Mi mi mi mi mi fa mi rê mi rê đô

3. Cảm âm bài “Biển nhớ” (Có quãng 1 và quãng 2) (Bài này mình thích ^^)

Mi la la laMi la mi mi rê rê
Rê fa la đô2 si si
Mi la si mi2 đô2 đô2
La rê2 rê2 rê2
Mi2 fa2 rê2 mi2 si si
La đô2 si la fa faLa fa mi si si si
Mi la la la
Mi la mi mi rê rê
Rê fa la đô2 si si
Mi la si mi2 đô2 đô2
La rê2 rê2 rê2
Mi2 fa2 rê2 mi2 si si
La đô2 si la fa fa
La fa mi si si si
La la la rê
Rê fa la si mi
Mi si mi2 rê2 la
Si rê2 rê2 rê2 rê2

4. Cảm âm bài “A Song From Secret Garden” (Chỉ thổi quãng 1)

Mi la si đô si đô, đô rê si la si, si đô la sol la sol mi
Mi la si đô si đô, đô rê si la si, si đô la sol la sol la, si đô sol la la la si sol fa sol
Si đô mi fa fa fa sol mi rê mi
Si đô sol la la la si sol fa sol, sol sol la fa mi fa, fa sol mi rê mi

5. Cảm âm bài “Tình nhi nữ” (Có quãng 1 và quãng 2)

Đô rê fa sol la mi rê đô rê
Fa sol la2 đô2 rê2 fa sol la si la
La đô rê đô rê
Rê la2 sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa
Đô đô rê fa mi rê đô rê
Đô đô rê fa mi rê đô la sol la
La đô rê đô rê
Rê la sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa…

Tạm thời nhiêu đây bài dễ dễ thôi, khi nào lên tay thì tha hồ mà thổi các bản nhạc yêu thích ^^

Loading comments....